Methode voor ontwikkelingsgericht onderzoek en advies

Met Ebla leer je gedragingen die als hardnekkig, ongepast of vreemd kunnen worden geïnterpreteerd, te herkennen als een juiste stap in de ontwikkeling van jezelf, je kind, cliënt of partner.

Ebla werkt met eigen digitale onderzoeksinstrumenten waarmee we onderzoeken in welke ontwikkelingsstappen van de gehechtheid iemand zich bevindt: de ontwikkeling van de gehechtheidsrelatie, de emotionele ontwikkeling en de sociale ontwikkeling. …

Lees meer →

We onderzoeken in welke ontwikkelingsstappen iemand zich bevindt in zijn gehechtheidsontwikkeling. Op basis van de resultaten geven we persoonlijk en praktisch advies. …

Lees meer →

Volg onze unieke opleiding om de Ebla-Methode en Ebla-onderzoeksinstrumenten in je eigen praktijk of organisatie gebruiken. …

Lees meer →
Ebla is een methode voor ontwikkelingsgericht onderzoek van kinderen, jongeren en volwassen met autisme, een achterstand in de gehechtheidsontwikkeling of problemen in de sensorische informatieverwerking.
De term “veilige hechting” wordt meestal gebruikt met betrekking tot de hechtingsband tussen opvoeder en het kind. Volgens Ebla is de gehechtheidsontwikkeling meer dan alleen die veilige hechting. Wij gaan ervan uit dat de gehechtheidsontwikkeling bestaat uit: de ontwikkeling van de gehechtheidsrelatie met gehechtheidspersonen, de emotionele ontwikkeling en de sociale ontwikkeling.
Ebla heeft voor het domein “Gehechtheid” onderzoeksinstrumenten ontwikkeld waarmee je kunt onderzoeken in welke ontwikkelingsstappen iemand zich bevindt in zijn of haar gehechtheidsontwikkeling: we onderzoeken de gehechtheidsrelatie met gehechtheidspersonen, de emotionele ontwikkeling en de sociale ontwikkeling.

Gehechtheidsontwikkeling

Ebla gaat ervan uit dat de gehechtheid bestaat uit drie ontwikkelingsgebieden: de gehechtheidsrelatie, de emotionele ontwikkeling en de sociale ontwikkeling”. Deze gebieden zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. De sociale en emotionele ontwikkeling worden meestal in één adem genoemd. Bij Ebla beschouwen we deze als twee aparte ontwikkelingsgebieden.

De gehechtheidsontwikkeling is volgens Ebla een proces dat niet eindigt in de kindertijd, maar doorloopt tot in de volwassenheid. Daarom onderzoeken en begeleiden wij zowel kinderen als volwassenen.

Binnen een gehechtheidsrelatie is het namelijk van groot belang dat iemand in meer of mindere mate zijn of haar emoties kan verwoorden, deze op een gepaste manier kan uiten en eigen gedragingen hierop kan afstemmen (zelfregulatie). Ook is het essentieel dat iemand tenminste op een basale manier interesse kan tonen in, zich kan inleven in en rekening kan houden met de gehechtheidspersonen of een andere betrokkenen.

Gehechtheid en autisme

Ebla gaat ervan uit dat iemand met autisme dezelfde opeenvolgende ontwikkelingsstappen van de gehechtheid doorloopt als iemand die zich gemiddeld ontwikkelt, maar dat dit proces met een achterstand begint en (veel) langzamer verloopt dan gemiddeld.

Lees meer over “Gehechtheid & autisme”

Gehechtheid en sensorische informatieverwerking

Iemand met of zonder autisme kan overgevoelig zijn voor sensorische informatie. Hij of zij kan overspoeld worden door bijvoorbeeld één bepaalde geur, een aanraking of een geluid. Bij lichamelijk contact kan iemand zich dan terugtrekken, verstijven of verzet tonen. Dit betekent niet dat hij of zij er geen behoefte aan heeft; hij of zij uit op deze manier dat een aanraking niet fijn of zelfs pijnlijk aanvoelt.

Toch is (lichamelijk) contact van essentieel belang tijdens het gehechtheidsproces. Het is belangrijk om na te gaan welke manier van aanraken wél fijn aanvoelt. Ook is het belangrijk te onderzoeken via welke sensorische prikkels waardering en liefde het beste bij hem of haar binnenkomen, bijvoorbeeld visueel (een kaartje schrijven of een gezichtsexpressie tonen) of auditief (door lieve woorden te zeggen).

Daarnaast kan sensorische informatie traag worden verwerkt. Hierdoor kan het gebeuren dat iemand pas (veel) later bijvoorbeeld emoties of gevoelens van pijn toont. Het is van essentieel belang voor het gehechtheidsproces dat deze verlate reactie wordt herkend en erkend.

Lees meer over “Gehechtheid en informatieverwerking”


Gehechtheidsonderzoek

Meld jezelf, je kind, partner of cliënt aan voor gehechtheidsonderzoek.

info / aanmelden

Ontwikkeling van de gehechtheid is mogelijk, zolang met de opvoeding en begeleiding gericht wordt aangesloten bij de verschillende ontwikkelingsstappen waarin iemand zich bevindt.