Ontwikkelingsgericht onderzoek, advies en begeleiding

Met Ebla leer je gedragingen die als hardnekkig, ongepast of vreemd kunnen worden geïnterpreteerd, te herkennen als een juiste stap in de ontwikkeling van jezelf, je kind, cliënt of partner.

Ebla heeft onderzoeksinstrumenten ontwikkeld waarmee we onderzoeken in welke ontwikkelingsstappen van de gehechtheid iemand zich bevindt…

Lees meer →

Ebla biedt gehechtheidsonderzoek en ontwikkelingsgerichte begeleiding voor kinderen, jongeren en volwassenen…

Lees meer →

Volg onze unieke opleiding om de Ebla-Methode en Ebla-onderzoeksinstrumenten in je eigen praktijk of organisatie gebruiken…

Lees meer →

Ebla is een methode voor ontwikkelingsgericht onderzoek van kinderen, jongeren en volwassen met:
  • (vermoedelijk) autisme;
  • ADHD;
  • problemen in de sensorische informatieverwerking;
  • een achterstand of problemen in de ontwikkeling van de gehechtheidsrelatie;
  • een achterstand of problemen in de emotionele ontwikkeling;
  • een achterstand of problemen in de sociale ontwikkeling;
  • een “onveilige hechting”;
  • persoonlijkheidsproblematiek.

Ook bieden wij ondersteuning aan pleeggezinnen en gezinnen die een (vecht)scheiding doormaken of hebben doorgemaakt.

De term “veilige hechting” wordt meestal gebruikt met betrekking tot de hechtingsband tussen opvoeder en het kind. Volgens Ebla is de gehechtheidsontwikkeling meer dan alleen die veilige hechting. Wij gaan ervan uit dat de gehechtheidsontwikkeling bestaat uit: de ontwikkeling van de gehechtheidsrelatie, de emotionele ontwikkeling en de sociale ontwikkeling.

Ebla heeft voor het domein “Gehechtheid” onderzoeksinstrumenten ontwikkeld waarmee we kunnen onderzoeken in welke ontwikkelingsstappen iemand zich bevindt in zijn gehechtheidsontwikkeling.

Gehechtheidsontwikkeling

Ebla gaat ervan uit dat de gehechtheid bestaat uit drie ontwikkelingsgebieden: de ontwikkeling van de gehechtheidsrelatie, de emotionele ontwikkeling en de sociale ontwikkeling”. Deze gebieden zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. De sociale en emotionele ontwikkeling worden meestal in één adem genoemd. Bij Ebla beschouwen we deze als twee aparte ontwikkelingsgebieden.

De gehechtheidsontwikkeling is volgens Ebla een proces dat niet eindigt in de kindertijd, maar doorloopt tot in de volwassenheid.

Lees meer over “Gehechtheidsontwikkeling”

Gehechtheid en autisme

Ebla gaat ervan uit dat iemand met autisme dezelfde opeenvolgende ontwikkelingsstappen van de gehechtheid doorloopt als iemand die zich gemiddeld ontwikkelt, maar dat dit proces met een achterstand begint en (veel) langzamer verloopt dan gemiddeld.

Lees meer over “Gehechtheid & autisme”

Cognitie en autisme

Gehechtheid en cognitie zijn verschillende ontwikkelingsgebieden. De onderzoeksinstrumenten van Ebla zijn zo ontwikkeld dat cognitie buiten beschouwing wordt gelaten bij het gehechtheidsonderzoek. Tijdens het onderzoek is het essentieel dat er continu onderscheid wordt gemaakt of iemand vanuit zijn gevoelens reageert of op basis van cognitie.

Als we bij een gehechtheidsonderzoek de onderzoekspunten zouden scoren volgens antwoorden die iemand op basis van cognitie geeft, zouden de resultaten een (veel) hogere ontwikkelingsstap aangeven dan diegene zich werkelijk bevindt.

Iemand met autisme en een goede cognitie kan emotioneel en sociaal vaardig en “veilig gehecht” lijken door zijn imitatievermogen en aangeleerde vaardigheden.

Lees meer over “Gehechtheid & cognitie”

Gehechtheid en sensorische informatieverwerking

Iemand met autisme verwerkt informatie die binnenkomt via de zintuigen (horen, ruiken, proeven, zien, voelen, evenwicht), anders en trager. Hierdoor kan hij opvallend reageren op geluiden, geuren, smaken, visuele prikkels, aanrakingen en bewegingen.

Iemand kan overgevoelig zijn voor sensorische informatie. Hij of zij kan overspoeld worden door bijvoorbeeld één bepaalde beweging, geur, smaak, aanraking, visuele prikkel of een geluid. De verwerking hiervan kost hem op dat moment alle aandacht en energie. Hij is alleen daarop gericht en heeft dan geen ruimte om andere (sensorische) informatie waar te nemen en te verwerken.

Sensorische informatie kan ook traag worden verwerkt. Hierdoor reageert iemand niet of op een (veel) later tijdstip op deze (sensorische) informatie. Zo kan het gebeuren dat iemand pas veel later opmerkt dat hij bedorven voedsel nuttigt, gezichten herkent, begrijpt wat er eerder gezegd is, beseft hoe zijn lichaam in de ruimte hoort te bewegen of zijn emoties en (pijn)gevoelens uit.

Lees meer over “Gehechtheid en informatieverwerking”


Gehechtheidsonderzoek

Meld jezelf, je kind, partner of cliënt aan voor gehechtheidsonderzoek.

info / aanmelden

Ontwikkeling van de gehechtheid is mogelijk, zolang met de opvoeding en begeleiding gericht wordt aangesloten bij de verschillende ontwikkelingsstappen waarin iemand zich bevindt.